Zorgcafés: for questions about your health and healthcare

Our Care Cafés in Amsterdam and Nijmegen are hospitable places where you can go with questions about your health and Dutch healthcare. We can refer you to appropriate medical care. See below to find us.

Zorgcafés: voor vragen over je gezondheid en de gezondheidszorg

Onze Zorgcafés in Amsterdam en Nijmegen zijn laagdrempelige plekken waar je terecht kunt met vragen over je gezondheid en de Nederlandse zorg. Wij kunnen u doorverwijzen naar passende medische zorg. Zie hieronder om ons te vinden.

Locaties Zorgcafé Amsterdam
Amsterdam Oost - Ontmoetingscentrum BOOST, Danie Theronstraat 2, 1091 XX Amsterdam
Openingstijden: maandag en woensdag (12.30-15.30 uur)
Opening hours: Monday and Wednesday (12.30 PM - 3.30 PM)
Amsterdam West - AZC, Willinklaan 3, 1067 SL Amsterdam
Openingstijden: woensdag (11.00-14.00 uur)
Opening hours: Wednesday (11.00 AM-2.00 PM)
Amsterdam Zuidoost - Noodopvang A&O Hostel, Hogehilweg 22, 1101 CD Amsterdam
Openingstijden: donderdag (11.00-13.00 uur)
Opening hours: Thursday (11.00 AM - 1.00 PM)
Amsterdam Noord - Zorgtafel Cultureel centrum Modestraat, Buikslotermeerplein 15, 1025 ES Amsterdam
Momenteel geen Zorgcafé.
Locatie Zorgcafé Nijmegen
Ontmoetingscentrum GEZELLIG, Ganzenheuvel 56, 6511 WD Nijmegen
Openingstijden: dinsdag (13.00 - 15.00 uur) en donderdag (15.00 - 17.00 uur) 
Opening hours: Tuesday (1.00 PM - 3.00 PM) and Thursday (3.00 PM - 5.00 PM)
Locatie Zorgcafé Arnhem
Momenteel geen Zorgcafé
Openingstijden: 
Locatie Zorgcafe Utrecht
Welkomhuis, Grebbeberglaan 3, 3527 VX Utrecht
Openingstijden: maandag (12.30 – 14.30 uur) en donderdag (10.30 – 12.30 uur)
Opening hours: Monday (12.30 AM – 2.30 PM) and Thursday (10.30 AM – 12.30 PM)
Taalschool Queridon, Mississippidreef 87, 3565 CE Utrecht
Openingstijden: woensdag (12.30 -14.30 uur)
Opening hours: Wednesday (12.30 PM – 2.30 PM)