Net als in 2014 zal Dokters van de Wereld in 2015 er alles aan doen om gezondheidszorg toegankelijker te maken voor mensen die hier van uitgesloten zijn. Iedereen heeft tenslotte recht op medische zorg. Met projecten in binnen- en buitenland was dit wederom een jaar waarin wij veel levensveranderende werk hebben kunnen verrichten. Hieronder vindt u ons jaar in een notendop. Onderin kunt u het volledige jaarverslag en jaarrekening downloaden.

Zorgrecht/Medoc: In 2014 heeft Dokters van de Wereld ruim 1.300 cliëntconsulten gedaan voor 872 cliënten. Een kwart van deze mensen meldde toegangsproblemen waarvan 92% was opgelost na bemiddeling. Verder zijn 133 personen naar een huisarts geleid en ontvingen 99 patiënten gratis mondzorg bij een tandarts uit het door Dokters van de Wereld opgezette ’friendly network’ van tandartsen.

Operatie Glimlach: Voor Operatie Glimlach ging ons medische team dit jaar op zes missies naar Bangladesh (Faridpur, Barisal, Munshiganj), Burundi, Guinee Bissau en Tanzania. In totaal zijn er 592 reconstructieve operaties uitgevoerd bij kinderen en jongvolwassenen. Voor 2015 staan er wederom zes missies gepland.

Europa Solidariteitsplan: Ook in 2014 heeft Dokters van de Wereld lokale projecten van Dokters van de Wereld Griekenland en Dokters van de Wereld Spanje gesteund voor groepen uitgesloten van zorg, waaronder migranten, ouderen en kinderen. Zo hebben we in Griekenland gemiddeld 100 ouderen voorzien van voedselpakketten en worden maandelijks meer dan 100 huisbezoeken afgelegd bij bedlegerige of minder mobiele ouderen. In Spanje zijn er in totaal bijna 5000 spreekuren gehouden voor migranten met toegangsproblemen tot de gezondheidszorg.

Andere buitenlandse projecten: Naast Griekenland en Spanje ondersteunden we projecten binnen ons internationale Dokters van de Wereld netwerk. Dit jaar hebben we in totaal €75 000 gedoneerd aan projecten met betrekking tot Syrische vluchtelingen in Turkije, geestelijke en lichamelijke zorg verleend aan slachtoffers in Gaza en moeder- en kindzorg verleend aan mensen in Mali.

Het team: Het Dokters van de Wereld team bestaat in totaal uit 157 medewerkers waarvan 18 betaald (10.75 FTE) en 139 vrijwillig. Er is een onderzoek uitgevoerd onder onze vrijwilligers, waarna in een rapport aanbevelingen zijn opgesteld. Deze aanbevelingen worden in 2015 opgevolgd.

De steungevers: In 2014 kwam ruim 62% van alle inkomsten uit eigen fondsenwerving bestaande uit donaties van particulieren, giften, subsidies en donaties van stichtingen. Onze eigen fondsenwerving is een belangrijke inkomstenbron om ons werk mogelijk te maken en onafhankelijk te kunnen opereren. Verder is de Nationale Postcode Loterij een onmisbare partner voor onze organisatie.

Dokters van de Wereld hecht veel waarde aan het dragen van het CBF-keurmerk. Onze werkzaamheden voeren we conform de eisen van het reglement uit. Wat betreft het percentage bestedingen aan fondsenwerving van totale inkomsten uit eigen fondsenwerving blijven we met 19,6% ruim binnen de 25% norm van het CBF.

Al met al was 2014 een mooi jaar voor Dokters van de Wereld. Voor 2015 hebben we de lat eveneens weer hoog gelegd. Op vrijwel al onze werkgebieden verwachten we een groei te kunnen laten zien.

Ons volledige jaarverslag en jaarrekening kunt hieronder downloaden.