Tien Franse dokters kwamen eind jaren zeventig in actie om hulp te bieden aan bootvluchtelingen uit Vietnam.

Eén Franse arts kwam in 1997 naar Amsterdam en opende daar de deuren van Dokters van de Wereld Nederland. Deuren is een groot woord, destijds stond er niet meer dan een klein bureautje. Maar plannen en ambities waren er, voor het uitzenden van artsen naar noodhulpgebieden, het werven van gelden en het bijdragen aan campagnes. De focus lag met name op hulp bieden aan kwetsbare groepen ver van huis.

In 2017 stonden we stil bij ons twintig jarig bestaan. Kleinschalig in een kring van vrijwilligers, leden en medewerkers lieten we symbolisch twintig duiven los en stonden we even stil bij het verleden, heden en toekomst. Geen groot feest of event. Gewoon even stil staan. Waar de duiven terug naar huis vlogen, stonden wij voor de schuifdeuren van de tweede zorgbus.
Een tweede zorgbus in Nederland waarmee we nog meer kwetsbare groepen dichtbij huis helpen. We zien al lange tijd een verschuiving in ons werk van internationaal naar nationaal. Als Nederlandse tak van Médecins du Monde dragen we bij aan internationale projecten en campagnes, maar richten we ons ook op Nederland en Operatie Glimlach. Een bewuste keus met als hoop (en streven) om vanuit deze focus eerder een deuk in een pakje boter te kunnen slaan. Maar de context waarin we werken is complex en een deukje slaan vraagt om uitbreiding van onze acties.

In onze spreekuren voor ongedocumenteerden hebben we meer dan 2.000 consultaties gegeven. Geen toegang tot zorg voor hen leidt tot onnodig veel problemen. Als we een
eindejaars top 5 zouden moeten maken, staan de volgende problemen hoog in de ranglijst: geen toegang tot mondzorg, lastige toegang tot
de GGZ en gebrek aan opvang met als gevolg dat kwetsbare mensen op straat belanden. In Amsterdam kwam een zwangere vrouw uit Eritrea op straat te staan. Dat dit in Nederland gebeurt, vinden wij ongelofelijk.

In 2017 hebben we een slag gemaakt om specifieke interventies te ontwikkelen per knelpunt in de zorg. In samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis werd het Zorgcafé gelanceerd om nieuwkomers laagdrempelige psychosociale ondersteuning te geven. In samenwerking met medische vrijwilligers zijn er werkgroepen opgezet om specifieke interventies op toegang tot anticonceptie en abortus te ontwikkelen en ook geestelijke gezondheidszorg gerichter aan te pakken.
Vanuit de hulpverlening staan we met de voeten in de klei en zien we met eigen ogen waar knelpunten in de zorg zitten en horen we hoe mensen dit ervaren. Deze verhalen en inzichten zetten we in voor lobby en bewustwording. Het runnen van zorgbussen, het opzetten van Zorgcafés, het organiseren van chirurgische missies en het werken met honderden vrijwilligers is een organisatie op zich waarin het waarborgen van kwaliteit, veiligheid en integriteit van groot belang is.

We staan voor uitdagingen rond vergrijzing, migratie stroom, druk op publieke gezondheidszorg en beschikbaarheid van zorgpersoneel. We gaan in 2018 verder met de ingezette koers om heel gericht per knelpunt in de zorg een deurtje te open. Dat is waarom we 20 jaar geleden onze eigen deuren openden.

Ook dit jaar zijn we weer dankbaar voor alle mensen en organisaties die ons werk steunden in welke rol dan ook! Jullie zijn hard nodig, want gezondheidszorg mag nooit een privilege worden, het is en blijft een mensenrecht!