Vandaag treedt het nieuwe kabinet Schoof aan. Het hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB bevat nog weinig uitgewerkte plannen en roept veel vragen op. Naar verwachting komt de nieuwe ministersploeg na de zomer met een concreet regeerprogramma. Wat staat er tot nu toe in het hoofdlijnenakkoord en waar zitten onze zorgen?

Mondzorg grote afwezige

Zorgelijk is de afwezigheid van mondzorg in het hoofdlijnenakkoord. Al jaren voert Dokters van de Wereld actie om mondzorg terug te krijgen in het basispakket. Ondanks dat een Kamermeerderheid vóór is, wordt mondzorg niet genoemd in het hoofdlijnenakkoord. Mondgezondheid is essentieel voor de algehele gezondheid en moet zonder financiële barrières toegankelijk zijn. Wij zullen dit punt nadrukkelijk onder de aandacht blijven brengen bij de nieuwe minister van Volksgezondheid.

Halvering eigen risico

Hoewel het voornemen om het eigen risico te halveren een positieve stap lijkt, zal dit pas in 2027 plaatsvinden en gepaard gaan met bezuinigingen op programma's gericht op preventie en een gezonde leefstijl. Juist in een tijd waarin we een toename zien van gezondheidsarmoede, moet er niet worden bezuinigd op programma's die gezondheidsverschillen kunnen beperken. Dokters van de Wereld benadrukt dat financiële drempels tot zorg moeten worden weggenomen en zal blijven aandringen bij politici om dit te realiseren.

Opvang en onderdak randvoorwaarden

Het is bemoedigend om te zien hoe gemeenten en vrijwillige zorgprofessionals bereid zijn in te springen waar de zorg vanuit het Rijk tekortschiet. We zien de afgelopen jaren dat mensen zonder verzekering, mensen op straat en mensen met minimuminkomens de grootste afstand hebben tot gezondheidszorg. Een van de randvoorwaarden voor goede gezondheid is opvang en onderdak. Daarom maken wij ons zorgen over het voornemen van het nieuwe kabinet om de Spreidingswet in te trekken en de Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) stop te zetten. Hierdoor zullen meer mensen op straat belanden met alle gezondheidsrisico's van dien.

Zorgen van cliënten

In de praktijk zien wij dat onze cliënten, vaak mensen zonder verblijfspapieren, vast inkomen of een dak boven hun hoofd, zich grote zorgen maken over hun bescherming en bestaanszekerheid onder dit nieuwe kabinet. Toegang tot gezondheidszorg is essentieel, juist voor mensen in kwetsbare posities. Wij blijven ons hard maken dat mensen in kwetsbare posities toegang behouden tot basis medische zorg, seksuele en reproductieve gezondheidszorg en mentale ondersteuning. Daar waar zorg wordt ontzegd of tekortschiet, springt Dokters van de Wereld in. Met concrete hulp en met de boodschap aan beleidsmakers dat het recht op zorg voor íédereen geldt.