De gevolgen van klimaatverandering vormen een van de grootste uitdagingen voor de volksgezondheid in de 21e eeuw, vanwege de enorme invloed op de gezondheid van mensen wereldwijd. Sociaal gemarginaliseerde groepen en arme regio’s worden onevenredig hard getroffen, zoals bij de hevige overstromingen in Zuid-Soedan of de extreme droogtes in Madagaskar. Naar schatting houdt 23% van de wereldwijde sterfgevallen verband met het klimaat. Er is dringend behoefte aan effectieve maatregelen om de klimaatcrisis te verzachten en het milieu te beschermen, onder andere door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Het internationale netwerk van Dokters van de Wereld neemt daarom deel aan COP26, de 26e wereld klimaattop die dit jaar van 31 oktober tot en met 12 november in Glasgow (Schotland) wordt georganiseerd. Hierin is ‘gezondheid’ als een van de prioriteiten gekozen. Wij roepen op dat (vooral) rijke landen niet alleen hun eigen ecologische voetafdruk moeten verkleinen, maar juist ook de minder bevoorrechte groepen en landen (financieel) moeten ondersteunen.

Voor iedereen die wil bijdragen aan meer aandacht voor het klimaat en een stem wil laten horen aan Nederlandse en internationale overheden: loop mee met de Klimaatmars op 6 november!