De medische mensenrechtenorganisatie Dokters van de Wereld opende vandaag ‘noodgedwongen’ haar eerste medische post in Nederland. Daar gaat huisartsenzorg worden verleend aan met name ongedocumenteerde mensen. Voorzitter van de Amsterdamse Huisartsen Alliantie Katinka Prince verrichtte de opening in Amsterdam.

“Huisartsentoegang begint voor veel mensen een steeds nijpender probleem te worden. Helemaal voor mensen die om wat voor reden dan ook geen verblijfspapieren hebben. Zij staan achterin de rij en blijven vaak verstoken van de meest basale zorg”, zegt Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld. “Daarom openen wij noodgedwongen onze eerste medische post in Nederland.”

Waarom een medische post?

Sinds de oprichting bepleit Dokters van de Wereld dat gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk moet zijn. Kuipers: “Ook in onze hulpverlening via onze Zorgbussen en Zorgcafés proberen we altijd kwetsbare doelgroepen in de reguliere zorg geplaatst te krijgen, maar dat lukt vaak niet meer. Wij merken dat zelfs met onze medische ondersteuning, advies en bemiddeling het vaak onmogelijk is om complexe groepen zoals ongedocumenteerde mensen te plaatsen bij gewone huisartsenpraktijken. Dat we deze medische post noodgedwongen moeten openen is zorgwekkend en bedroevend. De eerstelijnszorg is volkomen overbelast en kwetsbare groepen krijgen niet meer de noodzakelijke zorg.”

‘Het leuren met patiënten houdt een keer op’

In de Zorgbussen van Dokters van de Wereld houden vrijwillige artsen al spreekuur voor ongedocumenteerde mensen in Amsterdam en Den Haag. Initieel om mensen door te sturen naar reguliere zorg. “Maar het leuren met patiënten houdt een keer op. Noodgedwongen schrijven onze vrijwillige artsen steeds meer recepten uit en starten zij meer en meer behandelingen op. Voor diverse onderzoeken en doorverwijzingen zijn we nu nog afhankelijk van huisartsen. Maar de meeste huisartsen zijn vaak al overbelast, of weten zich geen raad met mensen zonder papieren. In de medisch post met eigen behandelkamers en met eigen huisartsen kunnen we meer onderzoeken zelf doen en zelf doorverwijzen naar specialisten. Als we deze medische post niet openen, krijgen deze mensen gewoonweg niet op tijd de zorg die ze nodig hebben.”

Samenwerking

Vanaf januari is de medische post helemaal operationeel en kunnen mensen op afspraak terecht tijdens de spreekuren. De nieuwe medische post wordt opgezet in nauwe samenwerking met huisartsenprakijken en GGD Amsterdam om meer binding en sensitiviteit te ontwikkelen voor de zorg aan groepen in kwetsbare posities. Kuipers: “We hopen uiteindelijk dat we deze medische post ook weer kunnen sluiten. Een parallel zorgsysteem opzetten is het laatste wat wij willen.”

Voor contactgegevens, openingstijden en informatie over het maken van afspraken kijk hier!