Update 23-12-2021: Vandaag is bekend geworden dat het Rijk gemeentes “toestaat” tot 14 januari opvang te bieden aan alle daklozen, en hen “oproept” dat ook overdag te doen. Dokters van de Wereld juicht verlenging van de nachtopvang en het bieden van dagopvang voor àlle daklozen toe, maar vind het onwenselijk dat het Rijk gemeentes slechts oproept en het verder aan hen laat. Wij vinden dat het Rijk landelijk moet bepalen dat alle gemeentes hiertoe overgaan en gemeentes moet ondersteunen in het opzetten van 24-uurs opvang voor iedereen gedurende de hele winterperiode, maar minimaal zolang er sprake is van een lockdown.

De gemeente Amsterdam heeft vanwege de corona-maatregelen inmiddels aangekondigd aan alle daklozen tot in ieder geval 14 januari 24-uurs opvang te bieden.

Vanwege de kou wordt op veel plekken in het land de daklozenopvang weer tijdelijk opengesteld voor alle daklozen. Deze ‘winterkouderegeling’ duurt helaas slechts tot aanstaande maandag. Daarna lijkt de temperatuur weer te stijgen, waardoor de opvang weer wordt ingeperkt. Zeker in tijden van corona moet het Rijk ervoor zorgen dat die onzekerheid en het steeds op en afschalen van opvang stopt, vindt Dokters van de Wereld.

Dokters van de Wereld pleit met het Rode Kruis en andere organisaties al jaren voor 24 uurs opvang voor iedereen. “Een dak boven je hoofd is een minimale randvoorwaarde voor je mentale en fysieke weerbaarheid, zeker tijdens corona. Dat zien onze vrijwillige medici dagelijks in de praktijk”, aldus Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld. “Door de lockdown, die in ieder geval duurt tot 14 januari, zitten daklozen des te meer te springen om een warme plek, overdag en ’s nachts.”

Teken onze petitie Niemand op Straat!

Het is aan het Rijk om hierover duidelijkheid te verschaffen. Dokters van de Wereld pleit voor 24-uurs opvang gedurende de gehele winter. Dat biedt hulpverleners en daklozen enige zekerheid, en voorkomt het op- en afschaal circus waar – vaak vrijwillige – hulpverleners, kerken en steunorganisaties door knipperlichtbeleid en landelijk ontbrekende regie steeds aan worden blootgesteld.

Als mensenrechtenorganisatie met een medische missie bepleit Dokters van de Wereld opvang voor mensen met en zonder papieren, ongeacht de weersomstandigheden en de corona-regels. Basisvoorzieningen zoals opvang zijn een randvoorwaarde voor geestelijke en fysieke gezondheid, en het recht op basisvoorzieningen is vastgelegd in Artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Daarnaast heeft Nederland zich gecommitteerd aan meerdere internationale verdragen, zoals het Internationaal Verdrag inzake Sociale en Economische Rechten, waarin “het recht op een adequate levensstandaard, met inbegrip van toereikende voeding, kleding en huisvesting” is vastgelegd. Tot slot heeft het Europese Hof Nederland al eerder op de vingers getikt, omdat niet voldaan werd aan Artikel 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het Hof concludeerde dat overheden – óók als het ongedocumenteerden betreft – actie moeten ondernemen.