Een groot transport met medicatie voor mensen met hiv vertrekt woensdag 20 juli naar Oekraïne. In dat land was vóór de Russische inval al sprake van een hiv-epidemie. De oorlog ontregelt de zorg voor mensen met hiv, wat levensgevaarlijk voor hen is. Samen met het Aidsfonds, Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) en diverse Oekraïense hulporganisaties in het land bereiken we de hoogrisicogroepen in Oekraïne. Deze noodhulp wordt gefinancierd door Giro555.

Dit is het derde konvooi van Dokters van de Wereld met medicatie voor mensen hiv dat vanuit Nederland naar Oekraïne gaat. Het Aidsfonds en Dokters van de Wereld organiseren transporten als gastdeelnemers van Giro555. “De medicijnen en preventiemiddelen in deze konvooien zijn levensreddend”, zegt Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld.

Hiv-epidemie

In Oekraïne leven 260 duizend mensen met hiv. Zo kregen alleen al in het afgelopen jaar kregen 16 duizend Oekraïners te horen dat ze hiv hebben. Met dit soort aantallen is er sprake van een hiv-epidemie. “Bij een hiv-epidemie moet het hele zorgsysteem op scherp staan. Een oorlog is dan het laatste wat je wilt”, aldus Kuipers.

Lokale hulpverleners

De meeste besmettingen in Oekraïne komen voor onder hoogrisicogroepen. Denk aan mensen uit de lhbti-gemeenschappen, sekswerkers, intraveneuze drugsgebruikers en gevangenen. Kuipers: “Bepaalde groepen zijn veel moeilijker te bereiken, omdat bijvoorbeeld prostitutie en drugs illegaal zijn. Via onze partnerorganisatie AFEW staan wij in contact met een wijdvertakt netwerk van lokale hulpverleners en kleine ziekenhuizen. Zij hebben een vertrouwensband met deze groepen. Zo lukt het ons deze groepen goed te bereiken.”

Resistentie

De oorlog zorgt voor allerlei tekorten in de zorg en de hiv-preventieprogramma’s komen langzaam tot stilstand. “Daarom is het zo belangrijk dat wij deze hoogrisicogroepen blijven bereiken met medicatie. Als je geen hiv-remmers meer hebt, kun je ernstig ziek worden. Ook kampen veel mensen met tuberculose (tb). Als je hiv- of tb-medicatie niet trouw inneemt, neemt de effectiviteit af en kans op resistentie toe”, aldus Kuipers.

Leed voorkomen

Mensen met hiv hebben een breed scala van medicatie nodig. Daarnaast is er veel behoefte aan preventiemiddelen. In onze konvooien zitten dus ook vitamines, schone spuiten, hiv-preventiemedicatie PrEP en condooms. Kuipers: “Oorlog ontregelt alles en maakt veel onschuldige slachtoffers. Ik ben blij dat we, dankzij iedereen die aan Giro555 heeft gegeven, veel leed kunnen voorkomen bij mensen in een toch al kwetsbare positie, die ook te arm zijn om te vluchten.”