Ongedocumenteerden in

Amsterdam hebben grote moeite met het vinden van een huisarts. Veel huisartsen zijn drukbezet, of zijn bang voor administratieve rompslomp en gedoe. Tijd voor actie, vindt Dokters van de Wereld.

“Regelmatig zijn we uren aan het bellen om voor één persoon een huisarts te vinden. Dat is echt lastig omdat je soms snel een huisarts nodig hebt. Daarnaast is het gewoon belangrijk om een huisarts te hebben, het is een van de steunpilaren van het Nederlandse zorgsysteem.” Annette Hoogerbrugge, hulpverlener van Dokters van de Wereld signaleert een groot probleem in de toegang tot huisartspraktijken voor ongedocumenteerde migranten.

“Zorg dreigt zo een privilege te worden. Dat vinden wij onacceptabel. Iedereen heeft recht op gezondheid. Op toegang tot zorg. Waar ook ter wereld. Dus daar zetten we ons keihard voor in”, aldus Hoogerbrugge.

Veel huisartsen haken echter af als ze horen dat de patiënt ongedocumenteerd is en dus niet verzekerd. Terwijl huisartsen gewoon een beroep kunnen doen op de financieringsregeling van het CAK die speciaal is bedoeld voor mensen die de zorg niet zelf kunnen betalen. “Artsen zijn bang dat het behandelen van deze patiënten te arbeidsintensief is, of dat ze lang op hun geld moeten wachten.” Terwijl dit reuze meevalt volgens Hoogerbrugge.

Daarom gaan we huisartsen nu nóg beter voorlichten. Zo geven onze vrijwilligers sinds kort voorlichting aan co-assistenten over problemen met toegang tot zorg voor ongedocumenteerden, en wat Dokters van de Wereld hier tegen doet. Daarnaast hebben we via de Huisartsenkring Amsterdam een brief verspreid onder huisartspraktijken in Amsterdam. Hierin leggen wij uit dat het behandelen van ongedocumenteerde migranten geen probleem hoeft te zijn. En dat wij hen hierin ondersteunen. Ook gaan we contact leggen met huisartsenpraktijken in probleemgebieden, zoals het centrum van Amsterdam, waar weinig praktijken ongedocumenteerden aannemen als patiënt. We willen hen er op wijzen dat iedereen recht heeft op gezondheidszorg, dus ook migranten zonder verzekering. Juist voor hen is het belangrijk dat ze op tijd naar de huisarts kunnen.”