Dokters van de Wereld veroordeelt ten sterkste de politieke instrumentalisering van vluchtelingen aan de Turks-Griekse grens. Turkije gebruikt de wanhoop van mensen om druk uit te oefenen op de Europese Unie en Griekenland. Tegelijkertijd staat de EU toe dat internationale overeenkomsten worden geschonden terwijl de EU juist moet gegarandeerd dat deze worden nageleefd. Ook het besluit van de Griekse regering om het recht op asiel in te trekken wordt sterk bekritiseerd door Dokters van de Wereld.

Meer dan een miljoen mensen zijn de afgelopen jaren door de oorlog in Syrië richting Turkije gevlucht. Daar konden ze tot voor kort de grens naar de EU niet over, want Turkije hield de grens gesloten als onderdeel van de ‘Turkije-deal’. Turkije besloot op 28 februari de grenzen te openen, waardoor duizenden vluchtelingen geprobeerd hebben de grens met Griekenland over te steken. Hiermee gebruiken de Turkse autoriteiten deze vluchtelingen om druk uit te oefenen op de Europese Unie.

Vorige week besloot de Griekse regering om nieuw binnengekomen, niet-geregistreerde asielzoekers uit te zetten, hetzij naar hun land van herkomst, hetzij naar het land van binnenkomst op Europees grondgebied. De reactie van de Griekse regering om het recht op asiel op te schorten is onmenselijk en illegaal, brengt mensenlevens in gevaar en stelt het land bloot aan internationale sancties. Dit is in strijd met de Conventies van Genève, waarin het fundamentele recht op asiel is vastgelegd. “Deze wetgeving moet onmiddellijk worden ingetrokken. We moeten stoppen met het terugsturen van mensen naar plaatsen waar hun leven in gevaar is”, zegt Eugenia Thanou, algemeen directeur van Dokters van de Wereld Griekenland.

In Griekenland is het extremistische gedrag dat wordt waargenomen door burgers, het leger en de politie tegen vluchtelingen en humanitaire organisaties zeer verontrustend. "Het voeden van argwaan en het verspreiden van haat tegen solidariteitsinitiatieven is onverantwoord en gevaarlijk", aldus de woordvoerder. Dokters van de Wereld gelooft dat het gecreëerde paniekklimaat niet overeenkomt met de realiteit en niet alleen ernstige gevolgen heeft voor degenen die worden lastiggevallen en vervolgd, maar ook voor de samenleving als geheel.

Dokters van de Wereld in Griekenland

Op het Griekse eiland Lesbos werkt Dokters van de Wereld aan het verbeteren van de toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg en psychosociale ondersteuning voor de vluchtelingen en asielzoekers die op Lesbos verblijven. Hiervoor heeft Dokters van de Wereld een kliniek in het vluchtelingenkamp Kara Tepe. Prioriteit wordt gegeven aan kwetsbare gezinnen of gezinnen met specifieke behoeften. In de afgelopen maanden werd ook een noodteam in Sikaminia ingezet om hulp te bieden aan de nieuwkomers. Bij Evros heeft de organisatie op 4 maart 2020 een snelle beoordelingsmissie ontwikkeld om de behoeften van de mensen die in het niemandsland zijn gebleven te controleren. We blijven de grondsituatie volgen via ons kantoor in Thessaloniki en onze samenwerking met andere organisaties.