Bespreekbaar maken

Naar schatting heeft meer dan 50 procent van de migranten een vorm van gendergerelateerd geweld meegemaakt. Hoewel ze hulp nodig hebben, zoeken mensen die vaak niet. Dit heeft verschillende redenen. Denk aan verlies van waardigheid, zich schuldig voelen, taalproblemen, vrezen voor stigma, of het schaden van de familie-eer. Daarnaast is de zorg voor deze slachtoffers vaak niet goed geregeld. Het niet krijgen van de juiste zorg heeft grote gevolgen voor de gezondheid van slachtoffers en hun integratie in Nederland. Dokters van de Wereld strijdt voor toegankelijke zorg, ook voor de slachtoffers van dit geweld.

Een eerste stap is het onderwerp bespreekbaar maken. Dat doen we onder andere door bijeenkomsten te organiseren. Samen met Amsterdam UMC, Nisa for Nisa, Centrum Seksueel Geweld (CSG) en Edu4U ontwikkelden we een handleiding voor de begeleiding van steungroepen voor Eritrese en Arabische vrouwen en mannen. Met Tigrinya- en Arabischsprekende gespreksleiders begeleiden we meerdere groepen. In 6 bijeenkomsten komen verschillende thema’s aan bod om seksueel en gendergerelateerd geweld bespreekbaar te maken, en steun bij elkaar te vinden.

Project SAMEN

In navolging van eerdere projecten van Dokters van de Wereld om gendergerelateerd geweld te voorkomen en te bestrijden, voeren we nu ook een project uit in zes steden samen met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Binnen het project met de naam SAMEN doen we het volgende:

  • Inzet getrainde vrijwilligers. We trainen onze vrijwillige cultuurmediators en zorgprofessionals die samen slachtoffers naar de juiste zorg begeleiden. Cultuurmediators hebben affiniteit met de zorg én een migratieachtergrond. Ze begrijpen daardoor de uitdagingen van nieuwkomers. En ze spreken de taal, waardoor ze slachtoffers en zorgprofessionals kunnen helpen tijdens gesprekken. In de Zorgcafés zetten we deze cultuurmediators al veel langer succesvol in.
  • Psychosociale ondersteuning. We bieden psychosociale ondersteuning aan slachtoffers in hun moedertaal om vertrouwen op te bouwen en volgende stappen naar zorg te kunnen zetten.
  • Groepsaanbod METS. Naast individuele begeleiding bieden we groepsgewijs de beproefde werkwijze METS aan. METS staat voor ‘Method for the Empowerment of Trauma Survivor’ en biedt slachtoffers van traumatische ervaringen weer toekomstperspectief en geeft hen het gevoel dat ze de controle weer in handen hebben.
  • Uitwisseling kennis en expertise. Overheden, ngo’s, stichtingen en andere organisaties in Nederland kunnen meer betekenen voor deze slachtoffers als zij kennis met elkaar uitwisselen. Daarom organiseren we bijeenkomsten en workshops voor partijen in 6 steden.
  • Pleitbezorging. Bij beleidsmakers en de politiek pleiten we vanuit de praktijk voor een specifieke aanpak voor migranten en vluchtelingen met ervaringen van seksueel en gendergerelateerd geweld. Dat doen we met het Nationaal Actie Programma - Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (NAP-SGOG) dat ontwikkeld wordt.

Het project SAMEN is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, de gemeente Rotterdam en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Maak impact

Dit kan jij doen

Iedere vorm van hulp is welkom en elke stap telt.
Jij kan impact maken met je geld, je tijd, je talent of je stem!

Doorverwijzen
Een slachtoffer doorverwijzen?

Wil je meer weten over dit project of iemand doorverwijzen? Neem contact op met Dokters van de Wereld op T 06-82 042 445.

Maak impact met je geld
Geef een donatie

Met jouw gift kunnen we blijven strijden voor recht op zorg voor iedereen.

Maak impact met je tijd
Word vrijwilliger

Met 1 dag in de maand maak je al een wereld van verschil! Sluit je aan bij onze 250 vrijwilligers.