Vier vrijwillige artsen en een coördinator van Dokters van de Wereld publiceerden het onderzoek 'Help-Seeking Undocumented Migrants in the Netherlands: Mental Health, Adverse Life Events, and Living Conditions'  gepubliceerd in medisch wetenschappelijk tijdschrift Culture, Medicine, and Psychiatry. Daarin staat dat 81 procent van de ongedocumenteerde mensen op ons medisch spreekuur een depressie en/of een angststoornis heeft. Maar liefst 37 procent had in de afgelopen maand aan zelfdoding gedacht. Ook hoorde 35 procent van hen stemmen, wat vaak verband houdt met opgelopen trauma’s.

Veel van de ondervraagden heeft te maken gehad met lichamelijk geweld zoals marteling, verkrachting of gevangenschap. Die trauma’s liepen ze op in hun land van herkomst, op de vlucht óf in Nederland. Ook kunnen de psychische klachten verklaard worden door de specifieke problemen die mensen zonder geldige verblijfspapieren hebben. Denk aan sociale uitsluiting, slechte huisvestingsomstandigheden, gebrek aan emotionele steun, onzekerheid over wettelijke status, angst om gearresteerd te worden, werkloosheid en uitbuiting, slechte gezondheid en moeilijke toegang tot gezondheidszorg. Vaak zijn deze problemen langdurig en zonder uitzicht op verbetering.

Kik hier voor het interview met arts en hoofdauteur van dit wetenschappelijk artikel Sandrine Vollebregt. 

Klik hier voor het nieuwsbericht over deze publicatie.