NEED HELP?

Are you an undocumented migrant in need of medical care? Even when you have no legal permit to stay you have the right to health care in The Netherlands. For all non-emergency care your point of contact is a general practitioner (Dutch: ‘huisarts’) in your area of residence. Even if you don’t have enough money to pay for the care, the doctor may not refuse to provide you with necessary health care.

Our organisation

Dokters van de Wereld can assist you in finding medical help. Our consultations are free of charge and confidential. As a neutral (non-governmental) organization we do not pass any personal information to others except for other health care providers if necessary. Even if you don’t have money to pay for the costs or even when you have been refused by a doctor we can help and advise you to access health care.

Klik hier voor tijden spreekuren Zorgbus
Click here for consultation hours Zorgbus
Klik hier voor openingstijden van het Zorgcafé

NATIONAL HELPDESK

Telephone number: 020-7653801
You can leave a voicemail and we will call you back within a few working days.
Or you can send an email to: zorgrecht@doktersvandewereld.org

FOR QUESTIONS ABOUT PRODENT DENTALCARE

For questions about the campaign with Prodent please email: mondzorg@doktersvandewereld.org

Or call: 020-7653800 and choose option #4

IN NEED OF MEDICAL HELP IN A LIFE THREATENING SITUATION? CALL: 112

CORONA INFORMATIE

English under the Dutch text

Wil je een coronatest aanvragen? Bel dan:  0800-1202
Iedereen, ook als je ongedocumenteerd bent, komt in aanmerking voor het COVID-19 vaccin.  Mensen woonachtig in de regio Amsterdam kunnen een afspraak maken voor vaccinatie bij de GGD Amsterdam via 020-5555202. Mensen woonachtig buiten de regio Amsterdam kunnen bellen naar: 0800-7070. Voor de inlooplocaties (zonder afspraak) voor vaccinatie kijk op: Prikken zonder afspraak | Rijksoverheid.nl. Neem hiervoor mee een ingevulde gezondheidsverklaring. Voor meer informatie over vaccineren kijk op Pharos

Voor het verkrijgen van een corona toegangsbewijs kunnen gevaccineerden zonder BSN-nummer, maar met een V-nummer, contact opnemen met de GGD via 0800 – 5090. Daar wordt uitgezocht of het mogelijk is een QR-code te laten maken op basis van de vaccinatiegegevens.

Booster vaccinatie

Ongedocumenteerden kunnen via een afspraak een boosterprik krijgen via de GGD Amsterdam Amstelland: 020 555 5202 (ma t/m zo 08.00 – 20.00 uur). Vrije inloop voor de boostervaccinatie is niet mogelijk.

De voorwaarden

 • Het geboortejaar moet aan de beurt zijn. De GGD maakt dit bekend via deze website: https://vragen.coronatest.nl/vraag-en-antwoord/vaccineren/vaccinatiestrategie/volgorde-van-vaccinatie-vaccinatiestrategie/hoe-maak-ik-een-afspraak-voor-vaccinatie-tegen-corona-2/
 • Er moet een periode van minstens 3 maanden tussen de laatste vaccinatie (2e mRNA of 1 Janssen) zitten of er moet een positieve test zijn.
 • Wanneer de griepprik gehaald is, is de boosterprik 2 weken na deze griepprik mogelijk. Als de ongedocumenteerde na de boosterprik een griepprik wil halen, moeten hier ook 2 weken tussen zitten.

Meenemen naar de afspraak

 • Afspraakbevestiging
 • Nederlands/Buitenlands ID/paspoort (indien mogelijk)

Aanvraagformulier QR-code voor mensen zonder BSN óf zonder DigiD die bij de GGD getest/gevaccineerd zijn (ALLEEN IN AMSTERDAM)

Bent u in het afgelopen jaar positief getest bij de GGD op het coronavirus óf meer dan 14 dagen geleden voor de tweede keer door de GGD gevaccineerd* (of meer dan 28 dagen geleden 1x met het Janssen vaccin)? En heeft u geen Burger Service Nummer (BSN) óf wel een BSN maar geen DigiD waardoor u geen QR-code in de CoronaCheck-app kunt ophalen? Via dit formulier kunt u de juiste QR-code aanvragen.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Vul het formulier volledig in door op de volgende link te klikken: https://vragen.coronatest.nl/ggd-geprikt-zonder-bsn/

Bij ontbrekende informatie kan de GGD uw aanvraag niet behandelen. Uw aanvraag wordt gecontroleerd door de GGD waarna er binnen 15 werkdagen contact met u wordt opgenomen. Het kan zijn dat u hiervoor bij uw GGD langs moet komen. U neemt uw geldige identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

* hierbij maakt het niet uit door wie u de eerste keer bent geprikt

De volgende zaken zijn nodig:

 1. Identificatiebewijs:
 • Nederlands paspoort, identiteitsbewijs, Nederlands rijbewijs
 • Nederlands verblijfsdocument
 • Nederlands vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort
 • Buitenlands paspoort of nationaal identiteitsbewijs
 1. Beschikking over e-mail en mobiele telefoon i.v.m. veilig verzenden

De GGD checkt de gegevens

 • Is er een V-nummer of BSN in het systeem geregistreerd dat overeenkomt met het aanmeldformulier? Dan ontvangt de aanvrager de QR-code per beveiligde e-mail.
 • Is er geen V-nummer of BSN in het systeem geregistreerd of missen andere gegevens? Dan ontvangt de aanvrager een beveiligde e-mail waarin we vragen om een kopie van het identiteitsbewijs/paspoort en (wanneer mogelijk) de vaccinatieregistratiekaart.

Privacy

Alle documenten die de ongedocumenteerde toestuurt worden alleen gebruikt om de identiteit te verifiëren. Ze worden niet gedeeld met andere instanties en verwijderen ze na de identiteitscheck.  Alleen na toestemming registreren we het documentnummer in het corona-informatiesysteem. Hierdoor kan bij een volgend contact sneller geïdentificeerd worden.

Fysiek loketVoor ongedocumenteerden die niet deze digitale route af kunnen leggen komt er nog een fysiek loket in de zeer nabije toekomst. Hierover volgt later meer. Hier vindt u andere routes: https://ggdghor.nl/uitleg-routes-corona-toegangsbewijs/

Bewaar de vaccinatieregistratiekaartDe vaccinatieregistratiekaart moet goed bewaard worden, ook na het krijgen van de QR-code.

 

CORONA INFORMATION

Are you in need of a coronatest? Call: 0800-1202

Everyone, even if you are undocumented, can receive a COVID-19 vaccination. People living in Amsterdam can make an appointment with GGD Amsterdam via 020-5555202. People living outside Amsterdam call 0800-7070. For the walk-in locations (without appointment) please check: Get vaccinated without an appointment | Rijksoverheid.nl. You need to fill in the health statement  before going to one of the walk-in locations. This questionnaire contains questions about your health. Complete this questionnaire at home. Take the completed questionnaire with you. For more information on vaccination see below short video or for more information in your own language visit Pharos 

To receive proof of vaccination for people without BSN number, but with a V-nummer, you can contact the GGD via 0800-5090. They will check if it is possible to make a QR-code based on the vaccination information.

Booster vaccination

Undocumented migrants can receive a booster shot after making an appointment via the GGD Amsterdam Amstelland: 020 555 5202 (Monday to Sun 8:00 am – 8:00 pm). Free entry for the booster vaccination is not possible.

The conditions

 Bring to the appointment

 • Appointment Confirmation
 • Dutch/Foreign ID/passport (if possible)

Application form QR-code for people without BSN ór without DigiD who have been tested/vaccinated at the GGD (ONLY AMSTERDAM)

Did you get a positive test result from te GGD in the last year or were you vaccinated for the second time by the GGD* more than 14 days ago (or 1x with the Janssen vaccine more than 28 days ago)? And do you not have a Citizen Service Number (BSN) ór a DigiD because of which you can’t receive a QR code in the CoronaCheck app? You can make a request for a QR code using this form.

* it does not matter where you were vaccinated the first time

How does it work?

Complete the form using the following link: https://vragen.coronatest.nl/en/ggd-geprikt-zonder-bsn/

The following is necessary:

 1. Proof of identification:
 • Dutch passport, identity card, Dutch driver’s license
 • Dutch residence document
 • Dutch alien or refugee passport
 • Foreign passport or national identity card
 1. Availability of e-mail and mobile telephone for sending a secure e-mail.

Use the data as stated on your ID or passport. The GGD cannot process your request if any  information is missing. It will be checked by the GGD, after which you will be contacted within 15 working days. This could mean you have to pay a visit to your GGD office. You bring a valid proof of identity with you to the appointment.

GGD checks the data

 • Is there a V-number or Citizen Service Number (BSN) in our system that corresponds to the registration form? Then the applicant will receive the QR code by secure e-mail.
 • Is there no V-number or Citizen Service Number (BSN) in our system or are other data missing? The applicant receives a secure email asking to return a copy of the ID/passport and (when possible) the vaccination registration card.

 Privacy

We only use the documents that the undocumented person sends to verify the identity. We do not share them with other authorities and delete them after the identity check. We only register the document number in the corona information system after permission. This allows faster identification at a subsequent contact.

 Physical counter

For undocumented migrants who cannot make use of this digital route, there will be a physical counter in the very near future. More on this later. Here you will find other routes: https://ggdghor.nl/uitleg-routes-corona-toegangsbewijs/ (Dutch)

 Keep the vaccination registration card

The vaccination registration card must be kept well, even after receiving the QR code.

 

view information video in your own language

Screenshot movie on youtube (link to English version)

information and help

We have a telephone helpdesk you can call or send an e-mail for information or advice. You can also come to our consultation hours in Amsterdam and Den Haag for advice and assistance to find relevant medical care in the regular Dutch healthcare system.

In need of urgent medical care during evening, night or weekend? Look for a ‘huisartsenpost’ in your city. Or go to the emergency ward of a hospital.

sexual reproductive health consultation hours

Amsterdam: Every 1st and 3rd Thursday of the month from 10:15-13:00 (Nieuwe Herengracht 20, headoffice next to the former worldhouse). Please send an e-mail to srh@doktersvandewereld.org or call 0627652349 (Monday, Tuesday, Thursday, Friday); 0650512569 (Wednesday)

The Hague: Every 2nd and 4th Monday of the month from 10:00-13:00 (World House, Paardenbergstraat 1a, 2572 XH Den Haag). Please send an e-mail to srh@doktersvandewereld.org or call 0650512569 (Monday & Wednesday); 0627652349 (Tuesday, Thursday, Friday)

psychological consultation hours

Psychological symptoms can cause you a lot of problems in your everyday life. That’s why it’s important to ask for help. There’s no need to be embarrassed about asking for help. Dokters van de Wereld will have special consultations in Amsterdam, Rotterdam and The Hague to offer support. Our trained volunteers will talk with you about your symptoms and give you advice about how to deal with these symptoms.

Do you recognise any symptoms or other stress related problems you would like to talk about? Do not hesitate to come to our consultations to make an appointment or send an e-mail for Amsterdam to PSOAmsterdam@doktersvandewereld.org, for Rotterdam to PSORotterdam@doktersvandewereld.org, or for The Hague to PSODenHaag@doktersvandewereld.org, with a name, date of birth, phone number, request for help and language. We will call you back to make an appointment!

Click here for more information and psychological consultations hours in Amsterdam, Rotterdam and The Hague.

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 | RSIN: 807110917