Burgers in gevaar door de escalatie van geweld en opschorting van noodhulp

Burgers in Noordoost-Syrië lopen gevaar en humanitaire hulpverlening loopt gevaar na de start van een nieuwe militaire operatie in het gebied, waarschuwt een aantal grote hulporganisaties, waaronder Dokters van de Wereld.

Volgens berichten van humanitaire hulpverleners ter plaatse zijn er al burgers gevlucht en zijn voorzieningen, waaronder medische zorg en watertoevoer, in gevaar. Sommige hulpverleners zijn zelf al vertrokken, terwijl anderen opgesloten zitten.

Naar schatting 450.000 mensen wonen binnen 5 kilometer van de Syrisch-Turkse grens en lopen gevaar als alle partijen niet maximale terughoudendheid betrachten en geen prioriteit geven aan de bescherming van burgers. Onder hen bevinden zich meer dan 90.000 ontheemden, die al minstens één keer gedwongen zijn hun huizen te ontvluchten door de voortdurende oorlog in Syrië.

De 14 hulporganisaties dringen er bij de partijen in het conflict op aan het internationaal humanitair recht volledig te respecteren en zich te onthouden van het gebruik van zware wapens in bevolkte gebieden. Zij moeten alles in het werk stellen om burgers te beschermen en hun een veilige en ongehinderde toegang tot hulp te verlenen. De bewoners van het huidige oorlogsgebied hebben recht op bewegingsvrijheid en mogen niet met geweld uit hun huizen worden verdreven.

Ook mag er geen sprake zijn van gedwongen terugkeer naar Syrië van vluchtelingen die in Turkije verblijven. Wie terugkeert, loopt grote veiligheidsrisico’s, voortdurende ontheemding en afhankelijkheid van humanitaire hulp die de internationale gemeenschap niet kan bieden. Volgens de

Turkse regering is naar schatting 83% van de drie miljoen Syriërs in Turkije niet afkomstig uit het noordoosten.

De internationale gemeenschap heeft een belangrijke rol te spelen bij het helpen oplossen van deze crisis. De VN-Veiligheidsraad, die de situatie naar verwachting vandaag (10 oktober) zal bespreken, moet de noodzaak van terughoudendheid benadrukken en nogmaals wijzen op het belang van de bescherming van de burgers en het vergemakkelijken van ongehinderde humanitaire operaties.

De veiligheidssituatie in het gebied is al zeer kwetsbaar: tienduizenden IS-strijders en hun gezinnen worden in kampen en detentiecentra vastgehouden. Alle kinderen moeten worden beschermd en humanitaire hulp krijgen; de landen van herkomst moeten onmiddellijk maatregelen nemen om de naar schatting 9.000 kinderen van ten minste 40 verschillende nationaliteiten die zich in het noordoosten van Syrië bevinden, te repatriëren.

Actie is dringend nodig om de humanitaire situatie in Noordoost-Syrië niet verder te laten verslechteren, met mogelijk rampzalige gevolgen voor gezinnen en kinderen die opnieuw met dodelijk geweld te maken krijgen.

Action Against Hunger
Christian Aid
CARE International
DanChurchAid
Diakonie Katastrophenhilfe
Humanity & Inclusion
International Rescue Committee
Medecins du Monde (Dokters van de Wereld)
Mercy Corps
Norwegian Refugee Council
Oxfam
People in Need
Un Ponte Per
World Vision