Veel mensen hebben ernstige gebitsproblemen omdat zij de tandarts niet kunnen betalen. Daarom lanceert Dokters van de Wereld maandag drie april het netwerk van Mondzorgprofessionals met Compassie, kortweg het Compassie Netwerk. Daarbij zijn vijftig tandartspraktijken en individuele mondzorgprofessionals uit het hele land aangesloten. Zij committeren zich regelmatig gratis behandelingen uit te voeren.

Landelijke oplossing

Anders dan andere zorg in Nederland is mondzorg volledig de eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening. Inmiddels mijden zeker 1,5 miljoen mensen in Nederland de tandarts vanwege de kosten. “Net als wij zien veel mondzorgprofessionals dat veel te veel mensen behandelingen mijden vanwege de kosten. Deze tandartsen en mondhygiënisten willen iets doen”, zegt directeur Jasper Kuipers van Dokters van de Wereld.

'De meeste aangesloten praktijken voerden al regelmatig gratis behandelingen uit. Door zich aan te sluiten bij het Compassie Netwerk van Dokters van de Wereld laten we met z’n allen zien dat er een landelijke oplossing nodig is voor al die mensen die mondzorg nodig hebben. De politiek moet gaan inzien dat dit zo niet langer kan', zegt Kuipers. 'Door ons te verenigen hopen we bovendien veel andere praktijken te inspireren zich aan te sluiten bij het netwerk. Ze zijn welkom en hard nodig.'

Tandarts Mahdi Khalilzada van Tandartspraktijk Voorburg heeft zich met zijn hele team aansloten: 'Het is belangrijk dat het Compassie Netwerk van start is gegaan omdat er heel veel mensen tandheelkundige hulp nodig hebben. Alleen samen kunnen wij ze die hulp bieden. Daarnaast hopen wij dat de overheid gaat inzien dat hier een structureel probleem ligt waar snel een oplossing voor moet komen.'

Mondzorg terug in basispakket

Dat er zo veel mensen met gebitsproblemen lopen, kost de samenleving minstens 3 miljard euro, becijferde het RadboudUMC. Pijn en leed dat te voorkomen is als er een landelijke oplossing voor dit probleem komt. Dokters van de Wereld pleit er bijvoorbeeld voor dat mondzorg weer terug in basispakket komt. Meer dan 210.000 mensen willen dat ook en tekenden de petitie hierover.

'Zonder preventie en kleine ingrepen kunnen gebitsproblemen snel van kwaad tot erger worden', zegt Jasper Kuipers. 'Als je vandaag het vullen van een gaatje niet kunt betalen, heb je een groot probleem als dat gaatje een ontsteking wordt. Een wortelkanaalbehandeling is vele malen duurder. Vaak komen mensen pas als het te laat is omdat de pijn ondraaglijk wordt.'

Elke mondzorgprofessional aangesloten bij Compassie Netwerk committeert zich om elk jaar minstens 10 mensen kosteloos te behandelen. Vaak zijn meerdere behandelingen per patiënt nodig. Praktijken werken samen met lokale hulporganisaties, zoals voedselbanken. Zij selecteren de patiënten die een behandeling nodig hebben maar dit niet kunnen betalen. Dokters van de Wereld ondersteunt de praktijken onder meer met een tegemoetkoming in de materiaalkosten.