De verkiezingsuitslag laat Jasper Kuipers − directeur van Dokters van de Wereld − niet onberoerd. 'Laten we omzien naar elkaar en ons verzetten tegen het idee dat de ene mens meer zorg, rechten of geluk verdient dan een ander.'

Polarisatie viert hoogtij

De verkiezingsuitslag heeft de politieke verhoudingen sterk veranderd. En natuurlijk maak ik me, net als veel andere mensen, zorgen over wat deze uitslag gaat betekenen in de praktijk.

Blijven we een land waarin we vinden dat ieder mens basale rechten heeft, of krijgen we een samenleving waarin het verschil tussen 'eerste- en tweederangsburgers' zich scherp aftekent? De polarisatie viert al jaren hoogtij, is het mogelijk dat we nóg meer tegenover elkaar komen te staan?

Hoewel mijn zorgen nog even zullen blijven, weet ik dat het antwoord van Dokters van de Wereld hetzelfde blijft: de weg vooruit is nooit een ander de schuld geven, maar juist om te blijven omzien naar elkaar. Onze medische vrijwilligers zijn daarin een lichtend voorbeeld: belangeloos staan zij iedere dag klaar om te zorgen voor mensen in een minder bevoorrechte positie.

In ogen kijken

Medemenselijkheid en solidariteit dus: dát zijn de waarden waar onze samenleving naar op zoek is, daar ben ik van overtuigd. Die het antwoord zijn op de maatschappelijke vraagstukken waar we het wel over eens zijn met elkaar, zoals bestaanszekerheid en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in ons land. Het zijn de oplossingsrichtingen waar we anders over denken, die mogen volgens ons nooit ten koste van een ander gaan.

Als je op een afstand gaat staan, kan je elkaar niet meer in de ogen kijken. Het besef dat je allebei mens bent wordt dan moeilijker. Laten we elkaar blijven zien en ons verzetten tegen het idee dat de ene mens meer zorg, rechten of geluk verdient dan een ander.