Deze week heeft Dokters van de Wereld zich bij de Rechtbank in Amsterdam uitgesproken tegen de uitzetting van een groep kwetsbare ongedocumenteerde vrouwen. Op medische gronden vinden wij het onverantwoord dat deze groep op straat wordt gezet zonder passend alternatief.

Een groep van vijftien tot twintig ongedocumenteerde kwetsbare vrouwen in Amsterdam dreigt op straat te worden gezet. Ze verblijven momenteel in een pand aan de Leidsegracht dat ze hebben gekraakt omdat ze nergens anders terecht kunnen. Opvanglocaties in de stad zijn vol of simpelweg onhygiënisch. Het Openbaar Ministerie pleit voor uitzetting omdat de groep vrouwen er onrechtmatig zou wonen.

Dokters van de Wereld vindt dit vanuit gezondheidsperspectief ongewenst omdat een stabiele opvang voor deze groep noodzakelijk is maar nu niet voorhanden. “Het betreft een uiterst kwetsbare groep vrouwen met lichamelijke en psychische problemen,” zegt Adriaan Terwindt, Medisch programmamedewerker van Dokters van de Wereld. “Zo is er een dame bij wie onlangs diabetes is ontdekt en komt PTSS in deze groep veel voor. Deze mensen op straat zetten is zeer onwenselijk. Het is niet alleen schadelijk voor de gezondheid, het is ook gevaarlijk. Het gaat om kwetsbare vrouwen die nóg kwetsbaarder worden als ze op straat moeten zwerven. Bijvoorbeeld voor seksuele uitbuiting. We hebben dit al meerdere malen gezien en we maken ons hier ernstige zorgen over. Als ze worden uitgezet is er geen adequaat alternatief. Zolang wij niet zeker weten dat ze in een veilige, geschikte omgeving opvang krijgen, vinden wij uitzetting zeer onverantwoord.” De rechter doet 23 oktober uitspraak.

Update:

De rechter heeft besloten de gevraagde voorzieningen te weigeren. De groep kwetsbare vrouwen is gesommeerd om zo spoedig mogelijk het pand te verlaten. De groep wordt gesteld in de opvang op de Havenstraat te kunnen wonen, gezien daar nog plaatsen zijn. De argumenten van de vrouwen dat deze locatie onhygiënisch of zelfs niet voldoende beschikbaar is, zorgen helaas niet voor een voordeel in de belangenafweging door de rechter.