Dinsdag vonden in Beiroet twee enorme explosies plaats die een groot deel van de stad in totale woesternij hebben achtergelaten. De ravage is enorm: er zijn minstens 5.000 gewonden, 300.000 mensen zijn van de ene dag op de andere dag dakloos geworden en het voorlopige dodental bedraagt minstens 137.

Dokters van de Wereld is in Libanon actief sinds 1990. De afgelopen 48 uur stonden we doorlopend in contact met onze teams ter plekke. Samen brachten we de situatie in kaart om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de dringendste noden.

Dokters van de Wereld heeft in Libanon expertise opgebouwd in psychologische zorg. Een hele stad is momenteel ernstig getraumatiseerd. Daarom zullen we onze psychosociale zorgactiviteiten komende dagen en weken aanpassen en uitbreiden:

Onze teams bieden psychologische ondersteuning aan de slachtoffers;De patiënten die nood hebben aan intensieve mentale opvolging, worden door onze teams begeleid naar gespecialiseerde diensten;Onze teams organiseren komende weken sensibiliseringscampagnes.

Deze tragedie vindt plaats temidden van de COVID-19 epidemie. Daarom sturen we 20.000 beschermingskits om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarnaast blijven we garant staan voor de zorg van chronische zieken en vaccinatiecampagnes.