Twee compleet uitgeruste spreekkamers waarin we mensen kunnen doorverwijzen naar reguliere zorg, twee bloeddrukmeters, bloedsuikermeters en een schap met zelfzorgmedicatie. En dat allemaal op wielen. Onze tweede zorgbus is er!

Afgelopen zaterdag 24 juni werd de bus feestelijk gelanceerd tijdens onze Algemene Ledenvergadering. Omdat Dokters van de Wereld dit jaar ook twintig jaar bestaat werden twintig witte duiven opgelaten. Daarna konden ons team, onze leden en vrijwilligers eindelijk zelf een kijkje nemen in de nieuwe bus. Om zelf te ervaren wat er gebeurt tijdens een consult. Onze tweede zorgbus is mogelijk gemaakt dankzij steun van onder andere de Nationale Postcode Loterij en de Rotary. Met de nieuwe zorgbus willen we ervoor zorgen dat goede zorg voor kwetsbare ongedocumenteerden in Nederland beter toegankelijk wordt. De zorgbus biedt een beschermde omgeving waar mensen verder geholpen kunnen worden met het inschrijven bij een eigen huisarts. Of met het maken van een afspraak in het ziekenhuis voor bijvoorbeeld een gebroken arm . Eind 2015 werd onze eerste Zorgbus gelanceerd. In deze bus hebben we in 2016 ruim 723 spreekuren gehouden en mensen geholpen. Wij willen de Nationale Postcode Loterij en de Rotary hartelijk danken voor hun steun

!