Mensen met psychische klachten raken vaak nog verder in de problemen door de lange wachtlijsten in de GGZ. In een brief aan de Tweede Kamer pleiten wij daarom voor meer steun voor initiatieven die deze wachttijd overbruggen, zoals psychosociale ondersteuning of lotgenotencontact.

Het is helaas een bekend probleem: mensen staan weken en soms zelfs maanden op de wachtlijst voor een behandeling in de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Dat is al heftig als je wel een huisarts hebt en de weg weet in het Nederlandse zorglandschap, maar als nieuwkomer of ongedocumenteerde val je dan al snel helemaal in een gat. Onze vrijwillige psychologen, psychiaters en andere GGZ-professionals weten dat als geen ander. Zowel tijdens hun werk voor Dokters van de Wereld als in hun reguliere werk zien zij dat er voor personen op de GGZ-wachtlijst vaak niets aan tussentijdse hulp is geregeld- terwijl dat zo belangrijk is.

Oplossing voor de korte termijn

Dokters van de Wereld roept politiek Den Haag daarom op om ervoor te zorgen dat mensen die wachten op een GGZ-behandeling tussentijdse hulp krijgen. Wij zien de meerwaarde hiervan in onze eigen psychosociale spreekuren aan ongedocumenteerden en nieuwkomers/statushouders. Ook is een initiatief als de WachtVerzachter interessant, dat wachtenden koppelt aan ervaringsdeskundigen. Zulke initiatieven worden nu gefinancierd door particuliere donaties, of als tijdelijk (gemeentelijk) pilotproject. Wij vinden dat dit op meer plekken mogelijk moet worden, en dat initiatieven voor tussentijdse hulp structurele overheidssteun moeten krijgen, zodat zij kunnen voorzien in meer -broodnodig- aanbod in veel meer gemeentes in ons land.

Structurele maatschappelijke veranderingen nodig

Daarnaast blijven wij ons inzetten voor structurele veranderingen. De wachtlijsten in de GGZ zijn een uitvloeisel van verschillende maatschappelijke problemen en daarom niet 123 opgelost. Wij zien in de praktijk dat zowel de geestelijke gezondheid als de toegang tot zorg verslechtert als gevolg van armoede, slechte leefomstandigheden en sociale uitsluiting. Voor migranten in een kwetsbare positie vormen taal- en cultuurbarrières vaak een extra stressfactor. Alleen als we er voor zorgen dat basiszekerheden als een woning en een stabiel inkomen gewaarborgd zijn, kan de druk op de GGZ afnemen. Dat vereist een lange adem. In de tussentijd moeten mensen overal in het land gebruik kunnen maken van psychosociale en maatschappelijke hulp.

Oproep:

Wij maken ons ongerust over de staat van de Nederlandse geestelijke gezondheid. De GGZ staat onder grote druk waardoor teveel mensen al te lang wachten op passende hulp. Jouw verhaal kan ons helpen.

Lees hier onze brief aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport