De Europese Commissie biedt onvoldoende werkbare oplossingen om Covid-19 vaccins toegankelijk te maken voor alle landen wereldwijd. Maatschappelijke organisaties roepen de EU op de tijdelijke ontheffing van de ‘TRIPS’- overeenkomst (handel gerelateerde aspecten van intellectuele-eigendomsrechten) te steunen.

Terwijl in Europa de vaccinatieprogramma’s inmiddels goed lopen en de Europese inwoners meer en meer beschermd zijn tegen Covid-19, blijven veel landen achter. Dit komt onder meer doordat vaccinaties, maar ook testen en medische behandelingen onvoldoende beschikbaar en toegankelijk zijn. Voor die landen is er nog geen licht aan het einde van de pandemie-tunnel te bespeuren. Dit brengt naast de gezondheidsrisico’s voor de eigen inwoners ook een wereldwijd gezondheidsrisico met zich mee. Zolang niet iedereen gevaccineerd is, kunnen mutaties van het virus blijven ontstaan en voor iederéén wereldwijd een risico blijven.

Dokters van de Wereld roept daarom samen met meer dan 200 andere organisaties de Europese Commissie en Europese lidstaten onder meer op om de tijdelijke ontheffing van de TRIPS te steunen. Hierdoor worden vaccins beter beschikbaar en wordt een eerlijker verdeling en gelijk recht op gezondheid gewaarborgd.

Lees hier de brief in het Engels.