Dokters van de Wereld roept vandaag samen met andere NGO's Europese leiders op om meer bescherming te bieden aan kwetsbare vluchtelingen en te zorgen voor een eerlijk en efficiënt asielbeleid. Vandaag spreken Europese leiders in Brussel over het Europese asielbeleid. De EU wil de Dublin-verordening herstellen. Dit betekent dat EU landen migranten terug gaan sturen naar Griekenland. Dokters van de Wereld waarschuwt samen met andere humanitaire en mensenrechten organisaties voor de gevaren hiervan. 

Vluchtelingenkampen in Griekenland zijn overvol en mannen, vrouwen en kinderen leven in extreem slechte omstandigheden. Zeker nu de winter in aantocht is en het kouder wordt, is dit onacceptabel. De vluchtelingenkampen op de eilanden en het vaste land zijn overvol, slecht verwarmd en ziekten en epidemieën liggen er op de loer. De EU zou er juist voor moeten zorgen dat vluchtelingen beter worden gehuisvest, dat kwetsbare groepen meer bescherming krijgen en dat ieder een eerlijk en efficiënt asielproces krijgt.

Lees het statement!