PERSBERICHT

Hulporganisatie Dokters van de Wereld spreekt haar sterke verontwaardiging uit over de wijze waarop de Gemeente Amsterdam afgelopen maandag inderhaast een twaalftal ernstig zieke uitgeprocedeerde asielzoekers heeft verplaatst naar een nieuwe 24-uursopvang. Dat gebeurde nadat afgelopen vrijdag de rechter in hoger beroep bepaalde dat de twaalf recht hebben op een 24-uurs voorziening. De verhuizing is volgens Dokters van de Wereld onnodig snel uitgevoerd en bijzonder chaotisch verlopen. De nieuwe voorzieningen brengen ernstige risico’s met zich mee voor verdere gezondheidsschade, zo stelt de hulporganisatie. Dokters van de Wereld eist daarom dat de Gemeente Amsterdam het 12-maanden criterium schrapt.

De verhuizing vanuit de 24-uursvoorziening in Daalburgh is een direct uitvloeisel van dat criterium. De opvang is vorig jaar in het leven geroepen voor ernstig zieke ongedocumenteerden. De gemeente heeft besloten om de groep te verhuizen, maar stuitte op verzet van de gedupeerde patiënten en maatschappelijke organisaties. De opluchting bij Dokters van de Wereld over het vonnis van vrijdag maakte snel plaats voor verontwaardiging toen de gemeente maandag de twaalf verhuisde. De ernstig zieke patiënten zijn overgebracht van de opvanglocatie Daalburgh in Amsterdam zuidoost naar De Walborg, een nachtopvanglocatie in Buitenveldert.

Nachtopvang

Volgens Arianne de Jong, directeur van de hulporganisatie, had de gemeente zich moeten verzekeren van adequate voorzieningen op de nieuwe locatie: “Het betreft mensen met ernstige aandoeningen, zoals nierinsufficiëntie, hartproblemen, posttraumatische stres stoornis en ernstige maag- en darmproblematiek. De Walborg is onvoldoende toegerust voor personen met ernstige chronische aandoeningen. Dit had met simpele aanpassingen beter kunnen worden ingericht. Bijvoorbeeld door plaatsing van douchestoeltjes voor mensen die slecht ter been zijn, een toilet dat op slot kan en een werkende invalidendouche. De gemeente had meer tijd moeten nemen om de locatie geschikt te maken voor de ernstig zieke bewoners, zodat ze dezelfde voorzieningen zouden hebben als in Daalburgh. Ze zijn immers bekend met deze groep.” De hulporganisatie beraadt zich, samen met partnerorganisaties, op stappen om de gemeente te bewegen menswaardige en adequate voorzieningen te bieden voor deze groep.

Schrappen

Dokters van de Wereld eist bovendien van de Gemeente Amsterdam dat ze het 12-maandencriterium definitief uit het Programma Vreemdelingen schrapt. Het gewraakte criterium bepaalt dat ongedocumenteerden die 24-uursopvang nodig hebben het recht op die opvang na een jaar verliezen. Daarbij wordt onvoldoende rekening gehouden met hun individuele medische situatie. Ook wie nog steeds ziek is, kan na een jaar het recht op 24-uursopvang verliezen. Ze zijn dan aangewezen op de zogenaamde bed-, bad- en broodvoorziening, welke alleen opvang in de nacht biedt.

Verzet

“De nieuwe voorzieningen in De Walborg zijn volstrekt ontoereikend om lopende behandelingen te laten slagen”, stelt ook Gerd Beckers, arts en aangesloten bij Dokters van de Wereld. “In de oude 24-uurs voorziening ging het goed met de patiënten, hun klachten verbeterden en behandeldoelen werden behaald. De kans op vermijdbare complicaties in de nieuwe locatie is levensgroot.”

In het hoger beroep dat afgelopen vrijdag diende van de patiënten tegen de gemeente en het Leger des Heils, benadrukten ook de behandelend artsen van de patiënten de nood van de patiënten. Volgens hen is het essentieel voor hun patiënten dat de 24-uursopvang en de rust gecontinueerd worden.

Dokters van de Wereld eist van de gemeente dat ze adequate opvang  biedt, zuiver op grond van medische indicatie. “Amsterdam loopt wat dat betreft ver achter op andere Nederlandse gemeenten”, zegt De Jong daarover. “Amsterdam hanteert als enige Nederlandse stad het bikkelharde 12-maandencriterium.”