‘Business as usual’ krijgt onterecht voorrang op de volksgezondheid

250 internationale en lokale organisaties, waaronder Dokters van de Wereld, hebben in een gezamenlijke brief aan de algemeen directeur van de World Trade Organization, Dr. Ngozi, hun bezorgdheid geuit over het onvoldoende aanbod en de ongelijke verdeling van Covid-vaccins wereldwijd.

Het afgelopen jaar zagen we in Nederland grote uitdagingen om zo snel en zo goed mogelijk de juiste tests en vaccins voor Covid-19 voor iedereen beschikbaar te maken. Wereldwijd, en met name in de lage inkomens landen, is dat nog een veel grotere uitdaging. Zo blijven farmaceutische bedrijven aan patenten vasthouden waardoor landen onvoldoende toegang hebben tot coronavaccins. Het (nog) niet kunnen vaccineren van enorme delen van de wereldbevolking betekent grote risico’s voor de volksgezondheid. Dit risico geldt voor de ontwikkelingslanden, maar óók voor de midden- en hogere inkomens landen.

Download de brief [EN][PDF]