Publicatiedatum: 12 oktober 2017

Samenvattende tekst: Ongedocumenteerde migranten ondervinden ernstige barrières in de toegang tot mondzorg. Dit rapport geeft een overzicht van in 2016 uitgevoerde initiatieven en de geschatte resultaten die hiermee zijn behaald. Deze oplossingen zijn echter kleinschalig van opzet, financieel kwetsbaar en daardoor niet structureel van aard. Het gebrek aan toegang tot mondzorg voor ongedocumenteerden is daarmee nog steeds een actueel en dringend probleem in Nederland.