Financieringsregeling

In Nederland is het voor mensen zonder documenten niet mogelijk een zorgverzekering af te sluiten. Zij moeten hun zorg zelf betalen, maar kunnen dit vaak niet. Om toch in hun recht op medisch noodzakelijke zorg te voorzien, bestaat er een financieringsregeling bij het CAK.

Hieronder staat een overzicht van met de voor jou relevante informatie:

Zorg voor ongedocumenteerden

Download hieronder onze informatiefolder voor eerstelijnszorgverleners over toegang tot zorg voor ongedocumenteerde migranten.